Điện thoại cổ khác

Tại axmobi ngoài những dòng Nokia, Sony,..vv còn có các loại điện thoại cổ khác